Bakery equipment Kumkaya
Urlivska St, 36, of. 136, Kyiv, Ukraine
E-mail:

 • Mamedov Muzeffer - director
 • Mamedov Muzeffer - director
  Tel.: (098) 243 63 62
  E-mail:
 • Tsybulska Nataliia - deputy director
 • Tsybulska Nataliia - deputy Director
  Tel.: (067) 381 38 74, (066) 952 69 69
  E-mail:
 • Hodovanets Vasiliy - manager
 • Hodovanets Vasiliy - manager
  Тел.: (067) 381 38 76
  E-mail:
 • Mutallimov Mihail – Manager
 • Mutallimov Mihail – Manager
  Tel: (097) 443 99 44
  E-mail:
 • Voloshchuk Oksana - office manager
 • Voloshchuk Oksana - office manager
  Tel.: (093) 720 77 34
  E-mail:
Kumkaya - Ukraine
Urlivska St, 36, of. 136, Kyiv, Ukraine
(067) 381 38 74, (044) 577 57 12
Message from website
×
Callback
×